Alati sinuga

Tutvu projektidega lähemalt

Hea kodumaine toit otse talunikeltMärksõna: TALU

Lavkad ehk poebussid veavad linlastele head talukaupa otse väiketalunikelt, kes ise ei jõua müügiga tegeleda. Soov on lavkaringe jätkata, kuid selleks on vaja oma lavkaautot.

Loe lähemalt

Piibe Baeri mõis ja ainulaadne AjateeMärksõna: AJATEE

Piibel asub väljapaistva loodus- ja arstiteadlase Karl Ernst von Baeri sünnikoht. Suvel loodi sihtasutus „Karl Ernst von Baeri fond”, mille ülesandeks on ehitada sinna mitmekülgne loodushariduskeskus.

Loe lähemalt

Peedu miljööteraapia keskusMärksõna: TERAAPIA

Kultuuriinimesed plaanivad kauni, aga lagunemisohus Peedu kirjanikemaja Elvas renoveerida ning luua sinna keskuse tundeelu- ja käitumisprobleemidega lastele ja noortele.

Loe lähemalt

Laste loovustoadMärksõna: LAPS

Loovus- ja töötubades valmistavad lapsed meistrimehe käe all mänguasju ja suveniire, mis on nende jaoks ettevalmistatud puuetega inimeste poolt.

Loe lähemalt

Iga laps vajab isaMärksõna: ISA

Paljudes peres puudub lastel isa, kes neid toetaks. Puuduvat isa saaks laste, eriti poisslaste, jaoks asendada nn. sotsiaalne isa – tugiisik ja autoriteet.

Loe lähemalt

Lilli küla seltsimaja ja spordihooneMärksõna: SELTSIMAJA

Lilli küla inimesed soovivad peremeheta ja laguneva kunagise seltsimaja hoone taastada ja rajada sinna uus seltsimaja ja spordihoone, millest saaks külaelu süda.

Loe lähemalt

Aruküla noorteparkMärksõna: NOOR

Aruküla noored koos külaelanikega soovivad käed külge panna ja ehitada ühe toreda noorte kooskäimise koha.

Loe lähemalt

Toimetulekukool - Rakvere Lille KoolMärksõna: KOOL

Rakvere Lille Kool on toimetulekukool. Kooli juurde soovitakse luua puuetega laste- ja noortehoid, logopeedi ja terviseheli kabineti, aga selleks on vaja renoveerida vana maja.

Loe lähemalt

Rahvaspordi aasta 2010Märksõna: SPORT

Spordiaasta koondab liikumise propageerimisele suunatud rahvapordiüritusi koos tähtsündmusega üle-eestilise spordipäevaga.

Loe lähemalt

Järvamaa Pärandi SihtkapitalMärksõna: KULTUUR

Järvamaa Pärandi Sihtkapital toetab läbi annetuste meie ajaloo- ja kultuuripärandiga seotud projekte.

Loe lähemalt

Viljandi SeltsimajaMärksõna: VILJANDI

Viljandi Vanalinnas miljööväärtuslikus keskkonnas on plaan teha korda kolmekorruseline maja, kuhu luua seltsimaja ja paljude võimalustega kooskäimise koht linnarahvale.

Loe lähemalt
Sulge

Auhinnad

Iga päev läheb loosi kõigi eelmisel päeval annetuse teinud inimeste vahel kolm Nokia 2730 classic 3G‐mobiili ja üks Minu Eesti lauamäng.

Nokia 2730 Classic

Suurepärane telefon, mis võimaldab tänu kiirele 3G-ühendusele mugavalt
e-posti hallata ja sõpradega ühendust pidada.
3G, muusikamängija, 2 Mpix kaamera, voogesitus, e-post.
Toetab EMT teenuseid Eesti kaart, Muusikapood, SurfPort ja Mobiil-TV.

Väärtus 1890.-

Minu Eesti lauamäng

Kas tahaksid proovida kätt poliitikas ja koos sõpradega ise Eesti riiki juhtida? Minu Eesti lauamäng pakub hulgaliselt pärispoliitikale sarnaseid olukordi, kus pidevalt ministrikohti vahetades tuleb läbirääkimisi pidada, sõlmida kokkuleppeid, tulla toime ootamatute olukordadega ja selle käigus mitte ära unustada Eesti riigile kasulike otsuste tegemist.

Mängu eesmärk on teha koos Eesti paremaks, kus iga otsus on paratamatult seotud kuludega ja riigi eelarve väheneb mängu käigus armutult. Võitjaks saab see, kes mängu jooksul suudab kõige rohkem Eestile kasulikke otsuseid teha.

Täiskasvanutele mõeldud seltskondlik lauamäng 2-6 mängijale on eelkõige lõbus, kaasakiskuv ja sobib mängimiseks igal koosviibimisel.

Võitjad

Õnnitleme kõiki võitjaid!
Kõigi võitjatega võtame ühendust kolme päeva jooksul.

1. detsember

  • Eesnimi Perekonnanimi
  • Eesnimi Perekonnanimi
  • Eesnimi Perekonnanimi
  • Eesnimi Perekonnanimi

Kampaania reeglid

EMT heategevuskampaania "Toeta head Eesti algatust" tingimused

1. AS EMT, registrikood 10096159, asukohaga Valge 16 Tallinnas (edaspidi nimetatud Korraldaja või EMT) korraldab ajavahemikus 1. detsembrist 2009 kuni 27. detsembrini 2009 (k.a) heategevusliku kampaania “Toeta head Eesti algatust ” (edaspidi nimetatud Kampaania), mille raames loosib välja kokku 81 mobiiltelefoni Nokia 2735 Classic ja 13 lauamängu „Minu Eesti“. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt kinnitatud kampaaniatingimustega, millega on võimalik tutvuda EMT koduleheküljel www.emt.ee

Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.

2. Heategevuskampaanias võivad osaleda kõik EMT ja Diil lepingulised kliendid ning kõnekaartide POP, Simpel ja Diil kasutajad. Kampaanias ei või osaleda AS EMT töötajad.

3. Kampaanias osalemiseks tuleb käesolevate tingimuste punktis 2 nimetatud Kampaanias osalejal (edaspidi Osaleja) saata SMS märksõnaga ja oma ees- ja perekonnanimega lühinumbrile 12456. Tühikud tuleb jätta märksõna, eesnime ja perekonnanime vahele.

4. Ühe Kampaanias osaleva SMS-i hind on 10 krooni (sisaldab käibemaksu). Välismaal lisandub SMS-i hinnale roamingutasu. Kogu SMS-idest saadud raha annetab EMT heategevuseks järgmistele organisatsioonidele konkreetsete projektide elluviimiseks:
4.1. märksõnaga TALU saadetud SMS-id – raha kogutakse SA-le Kodanikuühiskonna Sihtkapital MTÜ Tagurpidi Lavka projekti elluviimise toetuseks
4.2. märksõnaga ISA saadetud SMS-id - raha kogutakse SA-le Kodanikuühiskonna Sihtkapital MTÜ Isata Laste Heaks projekti elluviimise toetuseks
4.3. märksõnaga LAPS saadetud SMS-id – raha kogutakse SA-le Kodanikuühiskonna Sihtkapital MTÜ Ida-Virumaa Käsitööliit projekti elluviimise toetuseks
4.4. märksõnaga NOOR saadetud SMS-id – raha kogutakse SA-le Kodanikuühiskonna Sihtkapital MTÜ Aruküla Kultuuriselts projekti elluviimise toetuseks
4.5. märksõnaga TERAAPIA saadetud SMS-id – raha kogutakse SA-le Kodanikuühiskonna Sihtkapital Miljööteraapia keskuse Peedu kirjanikemajas projekti elluviimise toetuseks
4.6. märksõnaga VILJANDI saadetud SMS-id – raha kogutakse SA-le Kodanikuühiskonna Sihtkapital Viljandi Seltsimaja projekti elluviimise toetuseks
4.7. märksõnaga KULTUUR saadetud SMS-id – raha kogutakse SA-le Kodanikuühiskonna Sihtkapital Kogukonnafond- Järvamaa Pärandi Sihtkapitali projektide elluviimise toetuseks
4.8. märksõnaga KOOL saadetud SMS-id – raha kogutakse SA-le Kodanikuühiskonna Sihtkapital Rakvere Lille Kooli projekti elluviimise toetuseks
4.9. märksõnaga SELTSIMAJA saadetud SMS-id – raha kogutakse SA-le Kodanikuühiskonna Sihtkapital Lilli küla seltsimaja ja spordihoone projekti elluviimise toetuseks
4.10. märksõnaga AJATEE saadetud SMS-id – raha kogutakse SA-le Kodanikuühiskonna Sihtkapital Piibe Baeri mõis ja ainulaadne Ajatee projekti elluviimise toetuseks
4.11. märksõnaga SPORT saadetud SMS-id – raha kogutakse SA-le Kodanikuühiskonna Sihtkapital Spordiaasta 2010 projekti elluviimise toetuseks

5. Kampaanias osalemiseks SMS-i saatmisega Osaleja kinnitab, et on mõistnud ja aktsepteerinud Kampaania tingimusi. SMS-ide saatmiskordade arv ühe Kampaanias Osaleja kohta ei ole piiratud ning iga Kampaania perioodil saadetud SMS osaleb auhindade loosimises.

6. Saates SMS-i vastavalt Kampaania tingimustes toodud juhisele, registreerub saatja nimi ja telefoninumber Osalejate andmebaasi.
EMT saadab lühinumbrile 12456 saadetud SMS-ile vastuse, kui SMS-i saatmine õnnestus. Korraldaja ei vastuta SMS-i hilinemise või kohale mittejõudmise eest Korraldajast sõltumatutel asjaoludel.

7. Igale Kampaania päevale järgneval tööpäeval viib EMT eelneval päeval SMS-i saatjate vahel läbi loosimise. Loosimisel osalevad isikud, kes vastavad Kampaania tingimuste punktis 2 välja toodud tingimustele ja kelle ees- ja perekonnanimi on kirjas saadetud SMS-is ning kellel ei ole EMT ees võlgnevust loosimise kuupäeva seisuga. Kampaania raames võitnutele uut auhinda ei väljastata. Kokku loositakse kampaania jooksul välja 81 mobiiltelefoni Nokia 2730 classic, turuväärtusega 1890 krooni tükk, kokku 153 090 krooni väärtuses. Lisaks loositakse välja 13 lauamängu „Minu Eesti“, turuväärtusega 250 krooni tükk, kokku 3250 krooni väärtuses. Võidufondi suurus kokku 156 340 krooni.
Võidetud auhinda ei saa välja võtta rahas. Auhindadega seotud maksud tasub Korraldaja.

8. EMT võtab loosimise võitjatega personaalselt ühendust mobiiltelefoni teel loosimise päevale järgneva kolme (3) tööpäeva jooksul telefoninumbrile, millelt olid võitnud SMS-id saadetud, ja lepib kokku võidu kättesaamise aja (u 1 nädal) ning koha (EMT esindus). Kui võitjaga ei saada nimetatud aja jooksul ühendust (võitja mobiiltelefon on välja lülitatud või telefoninumber on suletud, kõnele ei vastata vms), siis saadab EMT võitja mobiilinumbrile Korraldaja poolt SMS-i, mis annab teada võidust ja palub võitjal Korraldajaga ise ühendust võtta. Kui võitja Korraldajaga ise hiljemalt kahe (2) nädala jooksul alates Korraldaja poolt SMS-i saatmisest ühendust ei ole võtnud või Võitja loobub auhinnast, siis auhind jääb välja andmata ning uut loosimist ei korraldata.

9. Auhinna võitjate nimed avaldatakse EMT kampaanialehel www.emt.ee/heategu hiljemalt 48 tunni jooksul pärast võitjatega ühenduse saamist.

10. Auhinna võitja peab teatama EMT esindajale võidust teadasaamisel ning Auhinna kättesaamisel oma ees- ja perekonnanime ning sünniaja (või isikukoodi). Eeltoodud andmete teatamine on vajalik veendumaks, et Auhind väljastatakse õigele võitjale.

11. Juhul kui auhinnale ei tulda järele hiljemalt 01. veebruaril 2010, auhinna võitja ei teata EMT esindajale telefonitsi oma ees- ja perekonnanime ja sünniaega (või isikukoodi) või ei esita Auhinna kättesaamisel EMT esinduses EMT esindajale isikut tõendavad dokumenti, kaotab võitja õiguse Auhinnale, Auhind jääb väljastamata ning uut loosimist ei korraldata.

12. Korraldajal on ühepoolne õigus Kampaania katkestada ja lõpetada auhindade välja andmine juhul, kui on rikutud Kampaania tingimusi või muudel ettearvamatutel Korraldajast sõltumatutel asjaoludel, teavitades sellest kliente avalikult EMT kodulehe www.emt.ee kaudu. SMS-ide saatmisega seotud kaudseid ega otseseid kulutusi ei hüvitata. Vaata ka www.emt.ee, samuti saab lisainfot kõikidest EMT ja Elioni esindustest või helistades EMT numbrilt EMT kliendiinfo tasuta lühinumbril 123.