NASDAQ OMX Post & Kohver

NASDAQ OMX Tallinna üheks eesmärgiks on Eesti finants IKT lahenduste tutvustamine laias maailmas. Meie eesmärgiks oli tekitada sisu vastu huvi silmatorkavalt põneva välimuse kaudu, milleks ehitasimegi Demokeskusesse viie puutetundliku ekraaniga väljapaneku ja lisaks kahe puutetundliku ekraaniga reisikohvri, milles olevad interaktiivsed lahendused kuvavad muuhulgas reaalajas Balti turgude finantsinfot.Viie puutetundliku ekraaniga post, kus kõik sünkroonselt töötavad ekraanid on ühendatud ühe arvuti külge, näitavad erinevat tüüpi meediat samas raamistikus. Ka reisikohvri ekraanidelt saab vaadata neid samu finants IKT lahenduste tutvustusi, demosid ja animatsioone.


Lahenduste loomise põhiliseks väljakutseks oli anda mahukatele ja keerukatele andmetele elegantne ning arusaadav vorm, arvestades seejuures kahe olulise faktoriga: platvormi töökindluse tagamine, mis võimaldaks rakenduste püsivat funkstioneerimist teenuse pakkujatelt saadava erineva ja eri kvaliteediga info ühtlustamine


Demokeskuse stend on füüsiliselt paigal Ülemiste City's ja seda on külastanud tuhanded inimesed kõrgetasemelistest riigidelegatsioonidest väikeste ekskursioonigruppideni.


Kohver reisib sinna, kus on need, kes meie lahenduse ostaksid. Planeeritud on 5-6 ametlikku reisi aastas (suuremad rahvusvahelised messid, seminarid, konverentsid). Kohvri reisiplaani näeb aadressil: http://kohver.edicypages.com/reisiplaan


Mõlemad lahendused on silma jäänud ja positiivset tagasisidet saanud paljudelt rahvusvahelistelt tegijatelt. Kohvri kontseptsioon vaimustas väga ka USA saatkonda, kes plaanib sarnase lahenduse ka oma saatkondadesse teha.Meeskond

NASDAQ OMX Tallinna Börs AS
Kata Varblane
Tex Vertmann

Velvet
Pärtel Vurma – projektijuht
Madis Lunkov – projektijuht
Janno Siimar - tootedisainer, loovjuht
Kaarel Vahtramäe - disainer
Rainer Kull – programmeerija
Pavel Pevnitskiy – programmeerija

TechGroup AS
Sven Siimar - projekteerija
Peeter Pihlakas - projekteerija

Rakendust saate oma silmaga näha
Demokeskuses, Tallinnas, Ülemiste City's